Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2014-06-03 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych po dniu 03 czerwca 2014 r.

2016-08-29 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacychInformacje o przetargach:12.07.2018r. Dostawa i montaż całorocznych kontenerów socjalno-sanitarnych wraz z wykonaniem podłoża pod niniejsze kontenery na przystanku autobusowym przy ul. Kościuszki w Będzinie (pętla autobusowa)

 • ogłoszenie o przetargu  pdf
 • SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy  doc
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy  pdf
 • Załącznik nr 3 do wzoru umowy - część I - Zasady  pdf
 • Załącznik nr 3 do wzoru umowy - część II - Polityka  pdf
 • Załącznik nr 3a do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załacznik nr 3b do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załacznik nr 3c do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 3d do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - schemat kontenerów  pdf
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw  doc
 • Załacznik nr 6 do SIWZ - szczegółowy opis kontenerów  pdf
 • Załacznik nr 7 do SIWZ - przedmiar  pdf