Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73

Ankieta

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie Projektu pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 – niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” przedstawiamy wyniki ankiety oraz raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Ankieta zakończona. Obejrzyj wyniki !

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


„Zakup taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu”


Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu 41-219, ul. Lenartowicza 73.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plTelefony


  Sosnowiec


  (032) 263 50 16
  (032) 263 51 17
  (032) 263 52 18
  (032) 292 74 45 - fax
 

  Dąbrowa Górn.

  (032) 264 20 33 
  (032) 264 20 44 
  (032) 264 20 55 
 

Nowości

Przedstawiamy wyniki przeprowadzonej ankiety.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. w Sosnowcu