Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01

2018-01-04 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych

2019-03-15 F-22 Kwestionariusz Dostawcy


Platforma zakupowa eB2B PKM SosnowiecInformacje o przetargach:30.04.2019 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego

  • 16.05.2019 - IFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  pdf


21-02-2019 r. - Postępowanie na dostawę ręczników dla pracowników PKM Sp z o. o.

  • 08.05.2019 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  pdf


30.04.2019 r. - zaproszenie do składania ofert na sukcesywne dostawy oleju silnikowego

  • Zaproszenie  pdf
  • Załącznik nr 1 do zaproszenia - druk oferty  doc
  • Załącznik nr 2 do zaproszena - wzór umowy  pdf
  • Załącznik 2 do wzoru umowy - zasady bezpieczeństwa  pdf
  • Załączkik nr 3 do wzoru umowy - klauzula informaacyjna  pdf
  • Załącznik nr 4 do wzoru umowy - oświadczenie Wykonawcy  pdf