Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2014-06-03 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych po dniu 03 czerwca 2014 r.

2016-08-29 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01Informacje o przetargach:19.07.2017 r. - Postępowanie przetargowe na ubezpieczenie PKM Sp.z o. o. w Sosnowcu - w zakresie ubezpieczenia mienia i komunikacyjnego

 • 19.07.2017 r - ogłoszenie o zamówieniu  pdf
 • 19.07.2017 r. - SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy  doc
 • Załącznik nr 2 do SIWZ- JEDZ  doc
 • Załącznik nr 3a do SIWZ - wzór umowy dla zadania nr 1  pdf
 • Załącznik nr 3b do SIWZ - wzór umowy dla zadania nr 2  pdf
 • Załącznik nr 4a do SIWZ - stanowiący równolegle załącznik nr 2a do umowy dla zadania nr 1 i 2 - wykaz środków transportu  doc
 • Załącznik nr 4b - stanowiący równolegle załącznik nr 2b do umowy dla zadania nr 1 i 2  doc
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - stanowiący równolegle załącznik nr 3 do umowy dla zadania nr 2  doc
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - stanowiący równolegle załącznik nr 4 do umowy dla zdania nr 2  doc
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy grupa kapitałowa  doc
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - zabezpieczenia przeciwpożarowe  doc


18.07.2017 r. - Dostawa wraz z montażem lini diagnostycznej układów zawiedzenia oraz ukłądów hamulcowych

 • 18.07.2017 r. - Ogłoszenie  pdf
 • SIWZ  pdf
 • załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty  doc
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy  pdf
 • Załącznik nr II do umowy - Zasady BHP - część 1  doc
 • Załącznik nr II do umowy zasady BHP - część 2  pdf
 • Załącznik nr V do umowy - schemat rozmieszczenia linii diagnostycznej  pdf
 • Załacznik nr 3a do SIWZ - oświadczenie  doc
 • Załącznik nr 3b do SIWZ - oświadczenie  doc
 • Załącznik nr 3c do SIWZ - oświadczenie  doc
 • Załącznik nr 3d do SIWZ - oświadczenie  doc
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób  doc
 • Załacznik nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw  doc
 • 26.07.2017 r. - Odpowiedzi na pytania do SIWZ  pdf
 • 26.07.2017 r. - Odpowiedzi na pytania do SIWZ  pdf
 • 27.07.2017 r. - Odpowiedzi na pytania do SIWZ  pdf


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. w Sosnowcu