Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2014-06-03 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych po dniu 03 czerwca 2014 r.

2016-08-29 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01Informacje o przetargach:Postępowanie przetargowe na "wykonanie instalacji fotowoltaicznej"

 • Ogłoszenie  pdf
 • SIWZ  pdf
 • załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty  doc
 • załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy  pdf
 • załącznik nr 7 do umowy- część 1 Zasady BHP  doc
 • załącznik nr 7 do umowy - częśc 2 polityka ZSZ  pdf
 • załącznik nr 3a do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • załącznik nr 3b do SIWZ- oświadczenie wykonawcy  doc
 • załącznik nr 3c do SIWZ - oświadczenie wykonawcy  doc
 • Załacznik nr 4 do SIWZ- wykaz osób  doc
 • załączik nr 5 do SIWZ - wykaz robót budowlanych  doc
 • załącznik nr 6 do SIWZ - koncepcja instalacji fotiwoltaicznej  pdf
 • załącznik nr 7 do SIWZ - projekt budowlano-wykonawczy część 1  pdf
 • załącznik nr 7 do SIWZ- projekt budowlano-wykonawczy część 2  pdf
 • załącznik nr 7 do SIWZ- projekt budowlano -wykonawczy część 3  pdf
 • załącznik nr 7 do SIWZ - projekt budowlano-wykonawczy część 4  pdf
 • załącznik nr 7 do SIWZ- projekt budowlano-wykonawczy część 5  pdf
 • załącznik nr 8 do SIWZ - projekt budowlany  pdf
 • załącznik nr 9 do SIWZ- szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót  pdf
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar  pdf
 • 16.05.2018 Odpowiedzi na pytania  pdf


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. w Sosnowcu