Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01

2018-01-04 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych

2019-03-15 F-22 Kwestionariusz Dostawcy


Platforma zakupowa eB2B PKM SosnowiecInformacje o przetargach:14-03-2019 r. - Postępowanie na sukcesywne dostawy koszulek polo dla kierowców

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  pdf
 • Załącznik nr 1 do ZDSO - Formularz Ofertowy  doc
 • Załącznik nr 2 do ZDSO - Wzór umowy  pdf
 • Załącznik nr 2 do umowy - Wzór zamówienia  doc
 • Załącznik nr 4.1 do umowy - Wzór protokołu reklamacyjnego posprzedażowego  doc
 • Załącznik nr 4.2 do umowy - Wzór protokołu reklamacyjnego  doc
 • Załącznik nr 5 do umowy - Zadady BHP cz. 1  pdf
 • Załącznik nr 5 do umowy - Zasady BHP cz. 2  pdf
 • Załącznik nr 3 do ZDSO - Oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 4 do ZDSO - Oświadczenie Wykonawcy  doc


14-03-2019 r. - Postępowanie przetargowe na sukcesywne dostawy nowych opon do autobusów komunikacji miejskiej

 • Ogłoszenie  pdf
 • SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty  doc
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy  pdf
 • Załącznik nr III do umowy- Karta gwarancyjna opony nowej  doc
 • Załącznik nr IV do umowy - protokół reklamacyjny  doc
 • Załącznik nr VII do umowy - Zasady BHP cz. 1  pdf
 • Załącznik nr VII do umowy - Zasady BHP cz. 2  pdf
 • Załącznik nr 3a do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 3b do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załacznik nr 3c do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załacznik nr 3d do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wymagane przez Zamawiającego wzory rzeźby bieżnika  doc
 • Załacznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczenie o Podwykonawcach  doc


21-02-2019 r. - Postępowanie na dostawę ręczników dla pracowników PKM Sp z o. o.

 • ZDSO  pdf
 • OFERTA  doc
 • Załącznik nr 2 do ZDSO - WZÓR UMOWY  pdf
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY- ZASADY BHP CZ. 1  pdf
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY - CZ. 2  pdf
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY - PROTOKÓŁ REKL.  doc
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY - WZÓR ZAMÓWIENIA  doc
 • 28.02.2019 - Odpowiedź na pytanie  pdf
 • 18.03.2019 - Modyfikacja treści ZDSO  pdf
 • Załącznik nr 2 do ZDSO - w wersji zmodyfikowanej  pdf
 • 21.03.2019 - Odpowiedź na pytanie  pdf
 • 22.03.2019 - Odpowiedź na pytanie  pdf
 • Załącznik nr 2 do ZDSO - w wersji zmodyfikowanej  pdf